חסר רכיב

קימלמן שמעיה בן אהרון קימלמן

קימלמן שמעיה בן אהרון קימלמן
-
תרס"ו 1906.-י"ד אדר ע' תשנ"ה, 14.2.1995
נולד בפולין בשנת תרס"ו 1906.
עלה לארץ בשנת תרצ"ג 1933.
הצטרף למשק בשנת תרצ"ג 1933.
נפטר י"ד אדר ע' תשנ"ה, 14.2.1995.
בן 89 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב