חסר רכיב

צפורה בת יהודה שטרן

צפורה בת יהודה שטרן
-
תרע"ו, 1916-י"ז חשון תרצ"ז, 2.11.1936
נולדה ולדימיר-וולינסק, פולין, בשנת תרע"ו, 1916.
עלתה ארצה והצטרפה לתל-יוסף בשנת תרצ"ה 1935.
נפטרה ממחלה י"ז חשון תרצ"ז, 2.11.1936.
בת 20 היתה במותה.
נקברה בבית הקברות למרגלות הגלבוע ליד המעין.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב