חסר רכיב

צפורה בת קאופמן רזניק

צפורה בת קאופמן רזניק
-
תרע"ג, 1913-ז' אלול תרצ"ג, 14.8.1937
נולדה בעיר סוויר, פולין, בשנת תרע"ג, 1913.
עלתה ארצה צוהצטרפה לתל-יוסף בשנת תרצ"ג, 1933.
עבדה בטיפול בילדים.
נפטרה ממחלה ביום ז' אלול תרצ"ג, 14.8.1937.
בת 24 היתה במותה.
נקברה למרגלות הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב