חסר רכיב

מנחם קונפיטין

מנחם קונפיטין
-
ג' חשון תש"א, 4.11.1940-כ"ז אדר תש"א, 26.3.1941
מנחם בן אילה וזלמן קונפיטין
נולד בתל-יוסף ג' חשון תש"א, 4.11.1940
נפטר ממחלה ביום כ"ז אדר תש"א, 26.3.1941.
נקבר בתל-יוסף
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב