חסר רכיב

יחזקאל פורת

יחזקאל פורת
-
תרס"ב, 1902-ג' תשרי תשל"ט, 4.8.1979

יחזקאל בן נח פורת

נולד בלודג', פולין, בשנת תרס"ב, 1902.
עלה לארץ והצטרף לתל-יוסף
בשנת תרפ"א, 1921.
נפטר ג' תשרי תשל"ט, 4.8.1979.
בן 77 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברןך.

חסר רכיב