חסר רכיב

יצחק בן חנניה ספונקוב

יצחק בן חנניה ספונקוב
-
תרע"ד, 1914-ט' תשרי תשמ"א, 19.9.1980
נולד בפטרובקה, רוסיה בשנת תרע"ד, 1914.
עלה ארצה בשנת תרפ"ד, 1924.
הצטרף למשק בשנת תש"ב, 1952.
נפטר ט' תשרי תשמ"א, 19.9.1980.
בן 67 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב