חסר רכיב

ציפורה בת חיה ויעקב טל

ציפורה בת חיה ויעקב טל
-
כ"ו שבט התרפ"ו, 10.2.1926-י"ב שבט תרפ"ז, 15.1.1927
נולדה בתל-יוסף ביום כ"ו שבט התרפ"ו, 10.2.1926.
נפטרה ממחלה בעודה באיבה,
י"ב שבט תרפ"ז, 15.1.1927.
נקברה בבית-הקברות לרגלי הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב