חסר רכיב

טל מנחם בן צבי טוקובסקי

טל מנחם בן צבי טוקובסקי
-
תרס"ח 1908-ט' אדר תשנ"ד, 20.2.1994
נולד בפולין בשנת תרס"ח 1908.
עלה לארץ בשנת תרצ"ד 1934.
הצטרף למשק בשנת תרפ"ה 1925.
נפטר ט' אדר תשנ"ד, 20.2.1994.
בן 86 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב