חסר רכיב

חנוך בן שפרינצה ויהושע רוכל

חנוך בן שפרינצה ויהושע רוכל
-
י"ב אדר תר"ס, 11.2.1900-כ"ג כסלו תשל"א, 21.12.1970
נולד בקרמניץ במחוז ווהלין, אוקראינה,
י"ב אדר תר"ס, 11.2.1900.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף
י"ב אדר א' תרפ"א, 21.2.1921.
היה בין הראשונים בתל-יוסף.
נפטר כ"ג כסלו תשל"א, 21.12.1970.
בן 70 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב