חסר רכיב

צפורה וילנסקי

צפורה וילנסקי
תרפ"א-י"ב טבת תרפ"ו
1921-29.12.1925
נולדה בורשה, פולין
עלתה ארצה והצטרפה לתל-יוסף בשנת תרפ"א, 1921.
עבדה בטיפול בעופות.
מתה ממחלה ביום י"ב טבת תרפ"ו, 29.12.1925.
נקברה בבית הקברות לרגלי הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב