חסר רכיב

נורית בת שולמית וקומם הפטר

נורית בת שולמית וקומם הפטר
כ"ח תמוז תשי"ג-ט"ו תשרי תשי"ד
11.7.1953-24.9.1953
ולדה בתל-יוסף, כ"ח תמוז תשי"ג, 11.7.1953.
נקטפה באיבה, בט"ו תשרי תשי"ד, 24.9.1953.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב