חסר רכיב

שמואל בן שלמה הלוי

שמואל בן שלמה הלוי
-
כ'סיון תרס"ט, 6.9.1909-ט"ו אדר תשכ"ט, 5.3.1969
נולד בזזמר, ליטא, כ'סיון תרס"ט, 6.9.1909.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ו, 1936.
נפטר ט"ו אדר תשכ"ט, 5.3.1969
בן 60 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב