חסר רכיב

נתן בן חדווה ויצחק דובז'ינסקי

נתן בן חדווה ויצחק דובז'ינסקי
-
י"ט באלול תרפ"ט, 24.9.1929-י"א בתמוז תש"ח, 18.7.1948
נולד בתל יוסף
ביום י"ט אלול בתרפ"ט.
נפל בי"א בתמוז תש"ח,
על יד מודיעין.
בן 19 היה במותו.
נקבר בהר הרצל ירושלים.
יהי זכרו ברוך.
דף יזכור
חסר רכיב