חסר רכיב

צלילה בת חיה-גוטה ונתן גורלי

צלילה בת חיה-גוטה ונתן גורלי
-
כ"ד שבט תרפ"ט, 3.2.1929-כ"ט תמוז תרצ"ה, 30.7.1935
נולדה בתל-יוסף ביום כ"ד שבט תרפ"ט, 3.2.1929.
נפטרה ממחלה בתל-אביב
ביום כ"ט תמוז תרצ"ה, 30.7.1935.
בת 6 היתה במותה.
נקברה בבית-הקברות לרגלי הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב