חסר רכיב

גרשון בן ציפורה וישראל רוזנפריד

גרשון בן ציפורה וישראל רוזנפריד
-
ח' בשבט תש"י, 26.1.1950-כ"ח בשבט תש"י, 15.2.1950
נולד בתל-יוסף, ח' בשבט תש"י, 26.1.1950
נקטף בעודו באיבו
כ"ח בשבט תש"י, 15.2.1950.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב