חסר רכיב

גלבועי מאיר בן לנג יוסף

גלבועי מאיר בן לנג יוסף
-
תרס"ז 1906-י"ב בכסלו תשנ"א, 29.11.1990
נולד בצ'כיה בשנת תרס"ז 1906
עלה לארץ בשנת תרפ"ט 1929
הצטרף למשק בשנת תרפ"ט 1929
נפטר י"ב בכסלו תשנ"א, 29.11.1990.
בן 84 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב