חסר רכיב

משה בן איציק ברוסטין

משה בן איציק ברוסטין
תרי"ז-ד' חוה"מ סוכות תש"ט
1857-אוקטובר 1948
נולד בקרינקי, פולין, בשנת תרי"ז, 1857.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ה, 1935.
נפטר ביום ד' חוה"מ סוכות תש"ט, אוקטובר 1948.
בן 92 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב