חסר רכיב

גיסיה בת יעקב בולשן

גיסיה בת יעקב בולשן
-
תרנ"ד, 1894-י"ב תשרי תשט"ו, 9.10.1954
נולדה במושבה "נהר טוב", אוקראינה,
בשנת תרנ"ד, 1894.
עלתה ארצה בשנת תרפ"ט, 1929
והצטרפה למשק בשנת תר"צ, 1930.
נפטרה י"ב תשרי תשט"ו, 9.10.1954.
בת 60 היתה במותה.
נקברה בגינוסר.
יהי זכרה ברוך

חסר רכיב