חסר רכיב

יצחק בן אליהו בר-אלי

יצחק בן אליהו בר-אלי
-
תרנ"ד, 1894-י"ב כסלו תשל"ט, 10.12.1970

נולד בפולטבה, רוסיה בשנת תרנ"ד, 1894.
עלה ארצה בתרפ"א, 1921
והגיע עם הראשונים לתל-יוסף.
נפטר י"ב כסלו תשל"ט, 10.12.1970
בן 76 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב