חסר רכיב

בניהו משה בן בניוק צבי

בניהו משה בן בניוק צבי
-
תרס"ו 1906-י"ב שבט תשנ"ב, 14.1.1992.
נולד בפולין בשנת תרס"ו 1906
עלה לארץ בשנת תרצ"ג 1933
הצטרף למשק בשנת תרצ"ג 1933
נפטר י"ב שבט תשנ"ב, 14.1.1992.
בן 86 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב