חסר רכיב

אפרים בן חיה וחיים שמארארגד

אפרים בן חיה וחיים שמארארגד
כ"ב תמוז תרס"ב-א' חשון תשל"ז
27.7.1902-25.10.1976
נולד בוורשה פולין, כ"ב תמוז תרס"ב, 27.7.1902
עלה ארצה בשנת 1924 והצטרף לתל-יוסף בשנת 1926
נפטר א' חשוון תשל"ז, 25.10.1976
בן 74 היה במותו
נקבר בתל-יוסף
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב