חסר רכיב

אסתר בת אברהם אהרונוביץ'

אסתר בת אברהם אהרונוביץ'
-
תרמ"ב, 1882-כ"ג אלול תשי"ג, 3.9.1953
נולדה בשנת תרמ"ב, 1882.
הגיעה ארצה עם משפחתה
והצטרפה לתל-יוסף בשנת תרפ"ה, 1925.
נפטרה אור ליום ה', כ"ג אלול תשי"ג, 3.9.1953.
בת 71 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב