חסר רכיב

אדוה בת תמר וגדעון כנעני

אדוה בת תמר וגדעון כנעני
-
כ"ח תשרי תשי"א, 9.10.1950-ט' חשון תשי"א, 20.10.1950
נולדה בתל-יוסף כ"ח תשרי תשי"א, 9.10.1950.
נקטפה בעודה באיבה
ט' חשון תשי"א, 20.10.1950.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב