חסר רכיב

הנהלת הישוב

22/06/2016
יו"ר הקהילה: אהרן ארז.
אהרן, מקיבוץ הסוללים, יו"ר הקהילה.

מנהל עיסקי: רן רותם, טלפון: 04-6534944 
רן, מנתיב הל"ה, מנהל עיסקי 
לרן, ניסיון רב ומגוון בניהול עיסקי.

מנהל הקהילה:
לאונרדו לם, טלפון: 04-6534955
לאונרדו מתל-יצחק.

משאבי אנוש: איל אופק, טלפון: 04-6534892

מזכירת ההנהלה: רוית שחורי טלפון: 04-6534923, נייד: 052-4355294

חברי הדירקטוריון/ועד מנהל:
יוסי אברהם, אור גוטסמן-אהוביה, שלמה איש שלום, מיכאל בן חור, אבי רוסו ואיה שפרן.
מבקר: יפתח אלון
רוא"ח: ברית פקוח.
ייעוץ משפטי: משרד עו''ד שלמה כהן ושות'.

חסר רכיב