חסר רכיב

יריב בתיה בת אבא שוסטר

יריב בתיה בת אבא שוסטר
-
תרע"ג 1913-כ"ב חשון תשמ"ה, 24.11.1984
נולדה בליטא בשנת תרע"ג 1913.
עלהת לארץ בשנת תרצ"ג 1932.
הצטרפה למשק בשנת תרצ"ג 1932.
נפטרה כ"ב חשון תשמ"ה, 24.11.1984.
בת 71 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב